• ห้องเรียนออนไลน์
  • ครูสมยศ 

  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •  

    มุ่งเน้นการพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดี  มีความรู้  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  ปลอดภัยจากสิ่งเสพติด สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  ส่งเสริม ประเพณีไทย  ร่วมมือร่วมใจชุมชน    ฝึกฝนเทคโนโลยี  


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-18 20:55:21 น.

โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-647174 อีเมล์: sy_kbua@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสมยศ คำบัว โทรศัพท์: 0895647852 อีเมล์: somyod7603@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]