โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร เริ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2476
  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
  โดยท่านกำนันทรงธรรม- นางจำรัส   บุรพรัตน์ บริจาคที่ดินจำนวน 12 ไร่
  ให้สร้างอาคารเรียน ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนครั้งแรก
  เป็นอาคารชั้นเดียวใต้ถุนสูง กว้าง
  8 เมตร ยาว 27 เมตร หลังคามุงด้วยสังกะสี
  3 ห้องเรียน มีมุขยื่นออกไปข้างหน้า มีบันไดขึ้นลงทั้งสองข้าง มีลูกกรงล้อมรอบ
  งบประมาณ
  600 บาท ราษฎรร่วมบริจาคแรงงาน    นายศุภชัย   ศรีโท
  เป็นครูใหญ่คนแรก...


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 05:32:37 น.

โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-641368 อีเมล์: burapharat.web@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายมนศักดิ์ เง่าลี โทรศัพท์: 0830860357 อีเมล์: nguolee.manasak@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]