โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร  ตำบลทับคล้อ  อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

         ๑. นางเตือนใจ  บุรพรัตน์

  ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ

  ประธาน กรรมการ

         ๒. พระครูสิริวิสุทธิสาร

  ผู้แทน พระภิกษุสงฆ์

  กรรมการ

         ๓. นางสนั่น สุขคุ้ม

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  กรรมการ

         ๔. นายสุพจน์ พรหมลี

  ผู้แทน ครู

  กรรมการ

         ๕. นางเตือนใจ  พุ่มมะลิ

  ผู้แทน องค์กรชุมชน

  กรรมการ

         ๖.  นายมานู  โยธิน

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  กรรมการ

         ๗. นายสวรรค์  วงษ์สมบูรณ์

  ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

         ๘. นายมีทรัพย์  อินสุวรรณ

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  กรรมการ

         .  นายวิริต  ชื่นเรือง

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร

  กรรมการ และเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 05:32:37 น.

โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-641368 อีเมล์: burapharat.web@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายมนศักดิ์ เง่าลี โทรศัพท์: 0830860357 อีเมล์: nguolee.manasak@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]