• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  

  รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1.                นายเชียงศักดิ์  ทองประเสริฐ                              ประธานกรรมการ

  2.                นางบังเอิญ  ขวัญใจรักษ์                                    กรรมการ

  3.                นางวิไล  บัวงาม                                               กรรมการ

  4.                นายประสงค์  พานชู                                          กรรมการ

  5.                นายเสถียร  เบ้าคำ                                            กรรมการ

  6.                นายวิโรจน์  บุญช่วย                                          กรรมการ

  7.                นายวีระ  หมู่สุขศรี                                            กรรมการ

  8.                นายวิเชียร  ปาริจฉัตต์                                       กรรมการ

  9.                นายพินิจ  พวงทอง                                           กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-24 14:52:28 น.

โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: tabkloschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นุชนาถ จันทร์บัว โทรศัพท์: 0872039004 อีเมล์: giftziess@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]