• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.     พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  2.     ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   สำนึกความเป็นไทย น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เสริมสร้างสุขภาพ

  3.     พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-24 14:52:28 น.

โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: tabkloschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นุชนาถ จันทร์บัว โทรศัพท์: 0872039004 อีเมล์: giftziess@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]