โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

  • ประวัติโรงเรียน
  •     โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง  ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนมีจำนวนทั้งสิ้น 105 คน มีเขตพื้นที่บริการ  จำนวน 4 หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านจิตเสือเต้น  บ้านหนองขนาก  บ้านนิคม  บ้านยางสามต้น  มีครู  15  คน  ครูบุคลากรวิทย์  จำนวน 1 คน ผลการประเมินคุณภาพภายใน  ได้พัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพการเรียน  ด้านการจัดการเรียนรู้  ด้านบริหารและการจัดการศึกษา  และด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-31 13:26:04 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางสาวสุนันทา ส้มอ่ำ
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวผการัตน์ เสือเปรม

  • นางสาวชลิดา ทองเปรมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,587
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: 1066350274@phichit2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: พีรภัทร พวงทอง โทรศัพท์: 0614950707 อีเมล์: perapatpe@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]