โรงเรียนวัดไดอีเผือก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นายวิจิตร  เสนานิมิตร   ประธานกรรมการ

  นายโสภา  อยู่มีสุข        กรรมการ

  นายเสนาะ  เอี่ยมพงษ์ดี   กรรมการ

  นายเที่ยง   ปันแก้ว        กรรมการ

  นายพงษ์ศักดิ์  ตาตุ่่น   กรรมการ

  นางระเบียบ  แหยมแก้ว  กรรมการ

  นายบุญเชิด  โสตะ       กรรมการ

  นางสาวสุนีย์  อินทยุง   กรรมการ/เลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-06 14:42:45 น.

โรงเรียนวัดไดอีเผือก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0848176534 อีเมล์: dep40308@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชนากานต์ มีเที่ยง โทรศัพท์: 0931377848 อีเมล์: yokee_bb@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]