โรงเรียนวัดไดอีเผือก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์  :  ภายในปี 2563  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน  ผู้เรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา มีทักษะชีวิต ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                    

   

  ปรัชญา  : สิกฺขา วิรุฬฺหิ สมปตฺตา  การศึกษาคือความเจริญงอกงาม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:34:14 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวสุนีย์ อินทยุง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวอุษา กลมาศ

 • นางสมฉลอง โสตะสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,191
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดไดอีเผือก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0848176534 อีเมล์: dep40308@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชนากานต์ มีเที่ยง โทรศัพท์: 0931377848 อีเมล์: yokee_bb@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]