โรงเรียนบ้านเนินม่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 •               ประวัติโรงเรียนบ้านเนินม่วง

   

                    โรงเรียนบ้านเนินม่วง  อำเภอทับคล้อ  จังหวัดพิจิตร  จัดตั้งขึ้นเมื่อ  พุทธศักราช  2519 โดย มีนายนะ  นางทองคำ  ทองรัตนะ  เป็นผู้มอบที่ดินจำนวน 22 ไร่ 3 งาน 96 ตารางวา คิดเป็นเงินประมาณ  42,500  บาท  ราษฎรในละแวกนี้  โดยการหาของ  ผู้ใหญ่ล้อม  ศรีสองเมือง  ช่วยกันพัฒนาก่อสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น  1  หลัง  ขนาดกว้าง  6  เมตร  ยาว  18  เมตร  เสาไม้จริง  เครื่องบนไม้จริง  หลังคามุงสังกะสี  สิ้นการก่อสร้าง  และแรงงาน  คิดเป็นเงินงบประมาณ  21,363  บาท  โดยมิได้ใช้งบประมาณของทางราชการ    เหตุที่ได้ทำการก่อสร้างโรงเรียนหลังนี้ขึ้นเพราะแต่เดิมนักเรียนที่อยู่บ้านเนินม่วง  บ้านหนองยาง  บ้านหนองรก  ต้องไปเรียนที่โรงเรียนบ้านคายน้อย  ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ห่างไกล  ประมาณ  3  กิโลเมตร  เด็กในเกณฑ์บังคับบางคนก็ไม่ไปเข้าเรียนเลย  เพราะห่างไกลโรงเรียนเกนไป  ดังนั้นราษฎรและผู้ปกครองนักเรียนได้มองเห็นความลำบากของ  กุลบุตร  กุลธิดา  จึงได้ร่วมกันคิดก่อสร้างโรงเรียนหลังนี้ขึ้นดังกล่าว  ได้ทำการเปิดโรงเรียน  เมื่อวันที่  5  มิถุนายน  พ.ศ.  2519  โดยมีนายจุล  หนูทวน  หัวหน้าหมวดการศึกษาอำเภอตะพานหิน  มาเป็นประธานในพิธีแทนนายอำเภอ  โดยทำการเปิดการเรียนการสอน  เฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 2  ทางราชการได้ส่ง  นายทัด  มั่นศรี  ครูโรงเรียนบ้านคายน้อย  มาเป็นครูประจำชั้น

                  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านเนินม่วงมี  นายเดชศักดา  ศรีมากรณ์  ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินม่วง  มีข้าราชการครู  สายผู้สอน  จำนวน  1  คน  และเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  1  คน  จัดการเรียนการสอนตั้งแต่  อนุบาล  1  จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6

                


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นายเดชศักดา ศรีมากรณ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,644
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเนินม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0862008176 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายวรนิพิฐ คงสอน โทรศัพท์: 0837146869 อีเมล์: woraniphit_mank@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]