โรงเรียนบ้านเนินม่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านเนินม่วง

   

  ประธานนักเรียน

            เด็กชายพงศ์ภรณ์   เกิดคุย            ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

   

  รองประธานนักเรียน

            เด็กหญิงสุดารัตน์   เกตุเมฆ           ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

            เด็กหญิงศิริพรรณ   ป้อมภาเดช     ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

   

  เลขานุการ

            เด็กหญิงรติมา   ผากาเกตุ             ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

   

  เหรัญญิก

             เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   แก้วศรี          ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

   

  ปฏิคม

             เด็กหญิงกนกพร   อุ่นเจริญ           ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

   

  กรรมการนักเรียน

            เด็กชายณัฐวุธ   คำจิ๋ว                    ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

            เด็กชายนพเก้า   อินภิสน                ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

            เด็กชายสุรศักดิ์   ภูริวัตร                 ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นายเดชศักดา ศรีมากรณ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,644
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเนินม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0862008176 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายวรนิพิฐ คงสอน โทรศัพท์: 0837146869 อีเมล์: woraniphit_mank@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]