โรงเรียนบ้านเนินม่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • ปรัชญาโรงเรียน 

                  โรงเรียนเน้นการจัดการศึกษาที่สนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นพัฒนาสมรรถภาพด้านการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  และการคิดที่เป็นระบบด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  พัฒนานักเรียนได้เต็มศักยภาพที่มี  โดยยึดปรัชญาที่ว่า

                                                                                “ประพฤติดี  มีความรู้  อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข”

   

  คำขวัญโรงเรียน

                   “เรียนดี  มีน้ำใจ  ใฝ่คุณธรรม  นำเทคโนโลยี  มีความพอเพียง”

   

  สีประจำโรงเรียน

                     ม่วง  -  ขาว


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นายเดชศักดา ศรีมากรณ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,644
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเนินม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0862008176 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายวรนิพิฐ คงสอน โทรศัพท์: 0837146869 อีเมล์: woraniphit_mank@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]