• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ที่

  ชื่อ - สกุล

  ตำแหน่ง

  ผู้แทน

  1

    นายโสภี  หมอกฤทธิ์

    ประธานกรรมการ

    ผู้แทนองค์กรชุมชน

  2

    นายบุญนาค  หงษ์โม่

    รองประธานกรรมการ

    ผู้ทรงคุณวุฒิ

  3

    นางบรรจง  ล่องทอง

    กรรมการ

    ผู้ทรงคุณวุฒิ

  4

    นายบันทม  อินทร์ขาล

    กรรมการ

    ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  5

    นางเบญจา  นันทะสาร

    กรรมการ

    ผู้แทนศิษย์เก่า

  6

    พระครูพิริยสาธุกิจ

    กรรมการ

    ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  7

    นางเทียนทอง  ตั้งสกุล

    กรรมการ

    ผู้แทนผู้ปกครอง

  8

    นางจุฑารัตน์  ศกุนะสิงห์

    กรรมการ

    ผู้แทนครู

  9

    นายวิเชียร  ผลประเสริฐศรี

    กรรมการและเลขานุการ

    ผู้แทนครู

   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 05:25:08 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิเชียร ผลประเสริฐศรี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสิรินทร เทพศร

 • นายมนตรี ทับทิมเกิดสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,135
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเขาพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-668203 อีเมล์: mhuthu@gtmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปาริชาติ อินผึ้ง โทรศัพท์: 0816973845 อีเมล์: mhuthu@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]