• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการนักเรียน
 •  

  ที่

  ชื่อ-นามสกุล

  ชั้น

  ตำแหน่ง

  1

  เด็กหญิงสุกัญญา  ผิวเนียม

  ป.6

  ประธาน

  2

  เด็กหญิงพิมอุมา  อุ่นอุบล

  ป.5

  รองประธาน

  3

  เด็กหญิงเพ็ญพักตร์  พรรณนา

  ป.6

  รองประธาน

  4

  เด็กชายรัฐภูมิ  บุตรดีขันธ์

  ป.6

  กรรมการ

  5

  เด็กชายดำรง      รัดรอดกิจ

  ป.5

  กรรมการ

  6

  เด็กชายเจษฎา  จันทา

  ป.5

  กรรมการ

  7

  เด็กชายพีรยุทธ   ศิริพันธ์

  ป.4

  กรรมการ

  8

  เด็กหญิงเยาวรัตน์  ประสพธรรม

  ป.4

  กรรมการ

  9

  เด็กชายอนวัช  หมวกไสว

  ป.6

  กรรมการ

  10

  เด็กหญิงกัญญาพร    หงษ์โม้

  ป.5

  กรรมการ

  11

  เด็กชายศุภวิชญ์  อินผึ้ง

  ป.4

  กรรมการ

  12

  เด็กหญิงเพชรลดา   แจ้งความดี

  ป.3

  กรรมการ

  13

  เด็กหญิงจิดาภา  นวลตา

  ป.2

  กรรมการ

  14

  เด็กหญิงณัฐธิดา  ขวัญเงิน

  ป.1

  กรรมการ

  15

  เด็กหญิงสุพรรษา  ยศหนองทุ่ม

  ป.6

  กรรมการและเลขา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 05:25:08 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิเชียร ผลประเสริฐศรี
 • แนะนำบุคลากร

 • นายทวีศักดิ์ พัวงามประเสริฐ

 • นางสิรินทร เทพศรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,135
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเขาพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-668203 อีเมล์: mhuthu@gtmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปาริชาติ อินผึ้ง โทรศัพท์: 0816973845 อีเมล์: mhuthu@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]