• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์    

  3.  พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพที่ดี  ในด้านร่างกาย  จิตใจ  และอารมณ์ 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 05:25:08 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิเชียร ผลประเสริฐศรี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสิรินทร เทพศร

 • นายมนตรี ทับทิมเกิดสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,135
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเขาพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-668203 อีเมล์: mhuthu@gtmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปาริชาติ อินผึ้ง โทรศัพท์: 0816973845 อีเมล์: mhuthu@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]