• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

                  ภายในปี พ.ศ. 2560 โรงเรียนมุ่งเน้นจัดการศึกษา  เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์     โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ  ให้มีสุขภาพที่ดี  ในด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และสังคม  มีคุณธรรมจริยธรรม  อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข  ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ดำรงความเป็นไทยและให้สังคมมีส่วนร่วม

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 05:25:08 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิเชียร ผลประเสริฐศรี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางกาญจนา กองสังข์

 • นางสิรินทร เทพศรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,135
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเขาพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-668203 อีเมล์: mhuthu@gtmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปาริชาติ อินผึ้ง โทรศัพท์: 0816973845 อีเมล์: mhuthu@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]