โรงเรียนท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 •  

  1.  ประวัติและสภาพทั่วไป

          โรงเรียนท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร ตั้งอยู่ในท้องที่หมู่ที่ 1 ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เริ่มสร้างครั้งแรกเมื่อใดไม่ปรากฏแน่ชัด  เป็นโรงเรียนประถมศึกษาเปิดสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปี พ.ศ. 2500 คณะกรรมการศึกษา คณะครู และประชาชนทั่วไป โดยการนำของนายหลี วิเชียรสรรค์ ครูใหญ่ขณะนั้นได้ร่วมกันจัดหาทุนทรัพย์ สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ขึ้น 1 หลัง ขนาด 5 ห้องเรียน สิ้นค่าก่อสร้างประมาณ 20,000 บาท โดยมิได้อาศัยงบประมาณของทางราชการแต่ประการใด

               ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 คณะครู กรรมการศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ประชุมพิจารณาเห็นว่าอาคารเดิมอยู่ในสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมสมควรสร้างขึ้นใหม่ นายชอบ  อินทรสุข ครูใหญ่จึงได้ยื่นคำร้องเสนอต่อคณะกรรมการกลุ่ม  กลุ่มโรงเรียนทุ่งโพธิ์  เพื่อขอให้ทางราชการจัดสรรงบประมาณดำเนินการก่อสร้างใหม่  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรได้อนุมัติให้รื้อถอนอาคารหลังเก่ามาปลูกสร้างเป็นอาคารประกอบ  ขนาดกว้าง 4.50 เมตร  ยาว 12.00 เมตร  สิ้นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น  50,000 บาท  และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารหลังใหม่แบบ ป. 1 ข ใต้ถุนสูงขนาด 4 ห้องเรียน ค่าก่อสร้าง 336,000 บาท  และได้ใช้เรียนมาจนปัจจุบันนี้

                     ในปี พ.. 2526 โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสภาตำบลท้ายทุ่งให้ปรับปรุงพื้นชั้นล่างแทนของเก่าที่ซำรุดและแตกเนื่องจากโครงสร้างเดิมไม่แน่น โดยปรับปรุงเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณดำเนินการ 56,000 บาท  

                      ในปี พ.. 2528 นายชอบ อินทรสุข ครูใหญ่ คณะครู และกรรมการศึกษา ได้ร่วมกันรณรงค์หาทุนทรัพย์มาต่อเติมชั้นล่างขึ้น 2 ห้อง โดยต่อเติมเป็นห้องบล๊อค คอนกรีต ติดประตูหน้าต่างพร้อมทาสีสิ้นค่าก่อสร้าง 36,000 บาท โดยมิได้อาศัยงบประมาณของทางราชการแต่ประการ               ในปี พ.ศ. 2537 คณะครูร่วมกับคณะกรรมการศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยรณรงค์จัดหาทุนทรัพย์จัดทำสนามเด็กเล่นพรอ้มอุปกรณ์เด็กเล่น มูลค่า 50,000 บาท และต่อเติมอาคารเรียนด้านล่างอีก 1 ห้อง ได้สร้างเป็นห้องอิฐบล็อก  ติดประตูหน้าต่างทาสีพร้อมปูพื้นด้วยกระเบื้องดูราเกรส ขนาด 12x12 เพื่อให้นักเรียนนอนพักกลางวันได้และใช้เป็นห้องอนุบาล

                      ในส่วนของผู้บริหารโรงเรียนที่เคยดำรงตำแหน่งครูใหญ่ตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนมาจนถึงปัจจุบันมีดังนี้

                      1. นายหยุย          เจริญลาภ          ดำรงตำแหน่งปี   2475-2479

                      2.นายฟื้น          เอี่ยมบาง                   “               2479-2486

                      3. นายลมัย       ชำนาญกิจ                 “               2486-2489

                      4. นายสังวาลย์   จันทรา                     “               2489-2492

                      5. นายมลิ           อิ่มจินดา                  “               2492-2496

                      6. นายพันธ์         ปัญญา                    “                2496-2501

   

                      7. นายหลี           วิเชียรสรรค์               “              2501-2509

                      8. นายมลิ          อิ่มจินดา                    “              2509-2512

                      9. นายชอบ         อินทรสุข                   “              2512- 30 ก.ย.44

                   10.นายเศรษฐศิษฎ์  ทาสีเพชร              “              1 พ.ย.44  -   ปัจจุบัน

   

           

   

   

               ต่อมา  นายเศรษฐศิษฎ์  ทาสีเพชร  ได้ประชุมคณะกรรมการศึกษา และผุ้ปกครอง เพื่อขออนุมัติรื้อถอนอาคารหลังเดิม คือ ป.1 ข ใต้ถุนสูงอีก  และได้รับให้อนุมัติรื้อถอนในเดือน มกราคม 2546  และได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาและศิษย์ เก่าเป็นจำนวนมาก จนสามารถสร้างอาคารชั่วคราวจากไม้หลังเดิมแล้วเสร็จ ทันเปิดเทอมใหม่    วันที่ 16 พฤษภาคม  2546

   

                  ต่อมา ทางราชการได้ให้งบประมาณมาทำการก่อสร้างอาคาร แบบ สปช.102/26 ขนาด 3 ห้องเรียน 1 หลัง 

  งบประมาณ 768,300.00  บาท  เริ่มก่อสร้าง ในวันที่ 29  พฤษภาคม  2546  แล้วเสร็จสมบูรณ์ ในวันที่ 27 กันยายน  2546  ใช้เวลา 3 เดือน ตามสัญญา17

                วันที่  17 พศ๗ิกายน 2557  นายเศรษฐศิษฎ์  ได้รับแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งที่ โรงเรียนวัดชัยศรี อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร  ได้แต่งตั้งให้ นายสุริวงค์  ผิวเพชร ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร 

   

                       ปัจจุบันโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน    พ.ศ. 2544  ของกระทรวงศึกษาธิการ มีนักเรียน  38    คน เปิดสอนตั้งแต่ ชั้นอนุบาล 1- ป.6      มีห้องเรียน 8 ห้องเรียน  มีข้าราชการครู 3   คน นักการภารโรง 1  คน        ดังนี้

   1.  นายสุริวงค์  ผิวเพชร                    ตำแหน่ง  ครู  คศ. 3  รักษาการฯ ผอ.รร.ท้ายทุ่งฯ

  2.  นางสุพัตรา  ผิวเพชร                   ตำแหน่ง  ครู  คศ. 3

  3.  นางณัฐกัญญา  บุญญา                ตำแหน่ง  ครู  คศ. 3

  นักการภารโร. (จ้างรายปี)     นายรุณ  สุขนวล

  ครูธุรการ  นางสาวภาวิณี  ภูมิเอี่ยม

  ครูคอมพิวเตอร์ นายธีรพงษ์  ศักดิ์ศรี

   

   

  ***********************

   

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นายสุริวงค์ ผิวเพชร

 • นางสุพัตรา ผิวเพชรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,028
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0834899346 อีเมล์: thaytoongschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุริวงค์ ผิวเพชร โทรศัพท์: 0834899346 อีเมล์: suriwongpp@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]