โรงเรียนวัดวังกระชัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนวัดวังกระชัน

 

               โรงเรียนวัดวังกระชันได้เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่  1  กรกฎาคม 2477 โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดศรีชันจนาราม (วัดวังกระชัน) เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ถีงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียน 45 คน มีครูสอน 1 คน ชื่อนายดาบ   สกล

              พ.ศ. 2512 โรงเรียนได้ขอความร่วมมือจากชุมชนร่วมกันหาเงินสร้างอาคารเรียน แบบ ป 1ฉ.กับได้รับงบประมาณของทางราชการสมทบ ได้สร้างแล้วเสร็จในปี 2514 และได้ย้ายจากศาลาวัดมาเรียนอาคารหลังใหม่

               พ.ศ. 2525 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป 1ข. ใต้ถุนสูง อีก 1 หลัง

               พ.ศ. 2548 โรงเรียนได้รับงบประมาณได้ทำการยกพื้นอาคารเรียน แบบ ป 1ฉ ให้สูงขึ้น

               ในปัจจุบันโรงเรียนวัดวังกระชัน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีข้าาราชการครู  6  คน นักการภารโรง  1  คน จำนวนนักเรียน  51  คน  มีเขตพื้นที่บริการ 

1 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 5 บ้านวังกระชัน

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-06-05 10:31:38 น.

นายชัยรัตน์ กาปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดวังกระชัน

นางสาวรุ้งเดือน รุ่งรัตน์
นายสมชาย พูลฉันทกรณ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,719
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดวังกระชัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ชัยรัตน์ กาปัญญา โทรศัพท์: 0918375919 อีเมล์: chirat20202509@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]