โรงเรียนวัดวังกระชัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ประวัติโรงเรียน
 •                โรงเรียนวัดวังกระชันได้เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่  1  กรกฎาคม 2477 โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดศรีชันจนาราม (วัดวังกระชัน) เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  ถีงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียน 45 คน มีครูสอน 1 คน ชื่อนายดาบ   สกล

                พ.ศ. 2512 โรงเรียนได้ขอความร่วมมือจากชุมชนร่วมกันหาเงินสร้างอาคารเรียน แบบ ป 1ฉ.กับได้รับงบประมาณของทางราชการสมทบ ได้สร้างแล้วเสร็จในปี 2514 และได้ย้ายจากศาลาวัดมาเรียนอาคารหลังใหม่

                 พ.ศ. 2525 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป 1ข. ใต้ถุนสูง อีก 1 หลัง

                 พ.ศ. 2548 โรงเรียนได้รับงบประมาณได้ทำการยกพื้นอาคารเรียน แบบ ป 1ฉ ให้สูงขึ้น

                 ในปัจจุบันโรงเรียนวัดวังกระชัน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีข้าาราชการครู  6  คน นักการภารโรง  1  คน จำนวนนักเรียน  51  คน  มีเขตพื้นที่บริการ 

  1 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 5 บ้านวังกระชัน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-06-05 10:31:38 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชัยรัตน์ กาปัญญา
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสมชาย พูลฉันทกรณ์

 • นางสาวรุ้งเดือน รุ่งรัตน์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,884
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดวังกระชัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายชัยรัตน์ กาปัญญา โทรศัพท์: 0918375919 อีเมล์: chirat20202509@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]