โรงเรียนวัดวังกระชัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •               วิสัยทัศน์

                 โรงเรียนมุ่งเน้นจัดการศึกษาอย่างมีมาตรฐานและเสมอภาค เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม เน้นกระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา มีการพัฒนาตนเอง ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ชุมชนร่วมมือสนับสนุนการจัดการศึกษา

                 ปรัชญา

                 ความรู้คู่ตุณธรรม ช่วยพัฒนาประชาธิปไตย           


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชัยรัตน์ กาปัญญา
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสมชาย พูลฉันทกรณ์

 • นางสาวรุ้งเดือน รุ่งรัตน์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,690
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดวังกระชัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายชัยรัตน์ กาปัญญา โทรศัพท์: 0918375919 อีเมล์: chirat20202509@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]