• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายสมชาย  ศรีนวน              ประธานกรรมการ

  2. นายสมาน  ทับเถื่อน                                กรรมการ

  3. นายสุเทพ  แก้วดี                                กรรมการ

  4. พงษ์ศักดิ์  รู้คงประเสริฐ                            กรรมการ

  5. นายสาม  สารีคำ                                       กรรมการ 

  6. นายธีรศักดิ์  ดวงธรรม                           กรรมการ

  7. พระอธิการนิรันดร์  ธัมฺมทินโน                    กรรมการ

  8. นายสุกรี  มูลดี                                กรรมการ

  9. นายวันชัย  บุญเสริม                                  กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ชนิดา สินค้า โทรศัพท์: 0827873649 อีเมล์: sinka1mini@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]