• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม มีความรู้ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความภาคภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทย มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและก้าวทันเทคโนโลยี

   

  ปรัชญาโรงเรียน

  วินัยดี มีน้ำใจ ใฝ่ศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ชนิดา สินค้า โทรศัพท์: 0827873649 อีเมล์: sinka1mini@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]