โรงเรียนวัดวังเรือน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายสมศักดิ์   จันทร์คณา          ประธานกรรมการ
  2. พระครูพิสัยสุวรรณบรรพต        กรรมการ
  3. นางสาววรรณา  แตงฉิม             กรรมการ
  4. นายอนันต์   อั่วหงวน                  กรรมการ
  5. นายระยอง   เบ้าทอง                 กรรมการ
  6. นางมาลี   ประสมทรัพย์             กรรมการ
  7. นายนิเวศน์   บุญชื่น                   กรรมการ
  8. นายประสิทธิ์   เบ้าทอง              กรรมการ
  9. นางสาวนงค์นภา   อินทร์ใหญ่   กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวนงค์นภา อินทร์ใหญ่
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสุธินี ตั้งโรจนะกุล วันดี

 • นางสาววิมลรัตน์ เพ็งสร้อยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,707
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดวังเรือน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ปวีณา อินทร์ใหญ่ โทรศัพท์: 0919514492 อีเมล์: beerpawena@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]