• คณะกรรมการนักเรียน
 • ลำดับที่

  รูป

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  1

   

  นางสาวเมทนี  เชื้ออินทร์

  ประธานนักเรียน

  2

   

  เด็กชายวิชุพงศ์  วงศ์ราชา

  รองประธานนักเรียน

  3

   

  เด็กชายนันทวุฒิ  อาจหาญ

  เลขานุการ

  4

   

  เด็กหญิงเจนจิรา  สิงห์เทศ

  ประธานสีส้ม

  5

   

  เด็กหญิงอรจิรา  สนพรม

  ประธานสีเขียว

  6

   

  เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เมฆเขียว

  ประธานสีชมพู

  7

   

  เด็กหญิงนราทิพย์  อ่วมเชย

  ประธานสีแดง

  8

   

  เด็กชายจตุพล  แนบครบุรี

  หัวหน้าสารวัตรวันจันทร์

  9

   

  เด็กชายสรศักดิ์  เนตรอินทร์

  หัวหน้าสารวัตรวันอังคาร

  10

   

  เด็กชายปฏิภาณ  นวลงาม

  หัวหน้าสารวัตรวันพุธ

  11

   

  เด็กชายอนวัช  เอี่ยมกูล

  หัวหน้าสารวัตรวันพฤหัสบดี

  12

   

  เด็กชายชาคร  ฉิมจิ๋ว

  หัวหน้าสารวัตรศุกร์

  13

   

  เด็กชายชุติพงศ์  ชมพูพื้น

  หัวหน้าห้อง ป.1

  14

   

  เด็กหญิงปิยาพัชร  บ่อแก้ว

  หัวหน้าห้อง ป.2

  15

   

  เด็กหญิงศศิกานต์  มณีสาย

  หัวหน้าห้อง ป.3

  16

   

  เด็กชายธนารักษ์  ดวงแก้ว

  หัวหน้าห้อง ป.4

  17

   

  เด็กหญิงมณีวรรณ  มณีสาย

  หัวหน้าห้อง ป.5

  18

   

  เด็กชายบุญมี  นันโท

  หัวหน้าห้อง ป.6

  19

   

  เด็กหญิงนพมาศ  ปรีแย้ม

  หัวหน้าห้อง ม.1

  20

   

  เด็กชายวิชุพงศ์  วงศ์ราชา

  หัวหน้าห้อง ม.2

  21

   

  นางสาวเมทนี  เชื้ออินทร์

  หัวหน้าห้อง ม.3

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:44:47 น.

โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 08-1324-0545 อีเมล์: watmaidongcharoenschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายถิรวัฒน์ คุ้มทอง โทรศัพท์: 09538990001 อีเมล์: takiza0096@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]