โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 •               โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า   ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10  พฤษภาคม  พ.ศ. 2499  เดิมตั้งอยู่หมู่ที่  7  ตำบลห้วยพุก  อำเภอบางมูลนาก    จังหวัดพิจิตร  โดยมีนายทัน  พันเขียว  ผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 9และนายทองแก้วพินิจ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4  พร้อมด้วย    นายบุญเลิศ  บัวลอย  เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งและได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นโดยมีนายสอน  ด้วงสังข์  นายสุบิน อินพร  นายเปล่ง  ด้วงสังข์   นายบุญเรือง  มีแก้ว  เพื่อทำการร้องขอต่อนายอำเภอบางมูลนาก  ให้จัดตั้ง  โรงเรียนขึ้นเป็นทางการ  โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดวังหว้า  เป็นสถานที่เรียน และทำการเปิดสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4  และทางอำเภอบางมูลนาก  ได้แต่งตั้งนายบุญเลิศ  บัวลอย  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก  

               ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับ นักเรียนก่อนประถมศึกษาอนุบาล 1 , อนุบาล 2ประถมศึกษาปีที่ 1-6   มีเขตพื้นที่บริการ  จำนวน 3  เขต  ได้แก่  หมู่ที่ 7 , หมุ่ที่ 8 ตำบลห้วยพุก หมู่ที่ 2 ตำบลวังงิ้วใต้  นายธนพล ฉ่ำเพียร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 14:13:41 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายธนพล ฉ่ำเพียร
 • แนะนำบุคลากร

 • นายภูริทัต แก้วชะเนตร

 • นางกาญจนา สำรองพันธ์







สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,693
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0959374622 อีเมล์: wan.momon@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: วิไลวรรณ แก้วชะเนตร โทรศัพท์: 0959374622 อีเมล์: Wan.momon@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]