โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •       โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) เดิมชื่อ โรงเรียนวัดธรรมสังเวช เป็นโรงเรียนประชาบาล ใช้ศาลาการเปรียญวัดธรรมสังเวช

  เป็นที่เรียน ตั้งอยู่ในตำบลห้วยร่วม อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ผู้ริเริ่มก่อตั้ง คือ นายขาว สาทะ ซึ่งเป็นครูใหญ่คนแรก

        ต่อมาในปี พ.ศ.2508 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ ขณะนั้นศึกษาธิการอำเภอ คือ นายชอบ สิงห์สง่า

  ศึกษาธิการจังหวัด คือ นายราม สีตะธานี และประชาชนสมทบทุนร่วมกันสร้างโรงเรียนใหม่ในเนื้อที่ 11 ไร่ 3 งาน 15 ตารางวา ผู้ริเ่ริ่มในการก่อตั้งจัดหาที่ใหม่ คือ

        1. นายอั้น  รอดสการ  ซึ่งขณะนั้นกำลังดำรงตำแหน่งครูใหญ่อยู่

        2. นายมาก  ทองม่วง  กำนันตำบลห้วยร่วม

        3. นายผัด  แก้วปรีชา

        4. นายเณร  พานะ

        โรงเรียนใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของวัดธรรมสังเวช  ตั้งชื่อโรงเรียนใหม่เป็น โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) สร้างอาคารหลังใหม่แบบวันครู 2500 มี 9 ห้องเรียน ย้ายนักเรียนมาเรียนเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2508

        ปี พ.ศ.2513 ทางจังหวัดได้ขยายการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

        ปี พ.ศ.2521 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรใหม่ โดยได้ประกาศใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521

  โดยสอนตามหลักสูตรใหม่ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

        ปี พ.ศ.2529 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ สปช.105/26 จำนวน 4 ห้องเรียน

        ปี พ.ศ.2535 เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นปีแรก

        ปี พ.ศ.2540 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ สปช.105/26 จำนวน 5 ห้องเรียน

        ปี พ.ศ.2541 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน 2 ห้องเรียน

        ปี พ.ศ.2542 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน 1 ห้องเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-905644 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางวาสนา สุขเกษม โทรศัพท์: 0817860621 อีเมล์: noiwasana@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]