โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •       1. นายพงษ์เทพ  ต้องประสงค์   ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

        2. นายศิริวัฒน์ พวงทรัพย์ 

        3. นายบุญสม บุญอินทร์

        4. นายพยอม โตเขียว

        5. พระครูพิมลปุญญาทร

        6. นายนเรศ  สุขแก่น

        7. นายวรเชษฎฐ์ สุขมี

        8. นางบังอร  ทรัพย์ประสงค์

        9. นางพรพิพัฒน์ ตั้งจิตรวัฒนากุล   เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-905644 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางวาสนา สุขเกษม โทรศัพท์: 0817860621 อีเมล์: noiwasana@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]