โรงเรียนบ้านหนองแขม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.

  เด็กหญิงศศิกานต์ ฟองแก้ว

  ประธานกรรมการ

  2.

  เด็กหญิงพรนภา หุ่นดำ

  รองประธานกรรมการ

  3.

  เด็กชายปัญญากร แจ่มกระจ่าง

  รองประธานกรรมการ

  4.

  เด็กชายนราทร โพธิจันทร์

  กรรมการฝ่ายอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม

  5.

  เด็กหญิงจรรยาพร หน่อสีดา

  กรรมการฝ่ายชุมนุม/ชมรม/สัมพันธ์ชุมชน

  6.

  เด็กหญิงสุทัตตา พ่ายเวหา

  กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

  7.

  เด็ชายคุณาสิน บุสดี

  กรรมการฝ่ายปกครอง(สารวัตรนักเรียน)

  8.

  เด็กชายสุทัศบดิน บุญยรักษ์

  กรรมการฝ่ายเหรัญญิก

  9.

  เด็กชายถิรายุ ไชยลังกา

  กรรมการฝ่ายวิชาการ

  10.

  เด็กชายภัทรดนัย สุขเหม

  กรรมการฝ่ายปฏิคม

  11.

  เด็กชายภัทรดนัย สุขเหม

  กรรมการฝ่ายกิจกรรม

  12.

  เด็กชายธนภูมิ บุสดี

  ฝ่ายกรรมการชั้น

  13.

  เด็กชายจักกฤษ เพ็งพันธ์

  ฝ่ายอนุรักษ์การฝ่ายต่างๆ

  14.

  เด็กชายดิเรก จีนสอน

  ฝ่ายเครือข่ายสัมพันธ์

  15.

  เด็กหญิงธิพิสชา จับสังข์

  กรรมการและเลขานุการ

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนบ้านหนองแขม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: bannongkham.phi@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: น้ำเพชร เพ็ชรพิจิตร โทรศัพท์: 0900644096 อีเมล์: nampech.bnk@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]