โรงเรียนบ้านหนองแขม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

                                                               โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้    ครูมีวิสัยทัศน์

                                                ชุมชนร่วมจัดการศึกษา   นำพาสู่มาตรฐาน

                                    ใช้หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   

  ปรัชญา

                        
  ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต

  (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)

   

  อัตลักษณ์

  ทักทาย ยิ้ม ไหว้สวย

   

  เอกลักษณ์

  สุขภาพดี กีฬาเด่น

   

  คำขวัญ

  เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม

   

  สีประจำโรงเรียน

  เหลืองแสด

   

  อักษรย่อ

  น.ข.

   

  ต้นไม้ประจำโรงเรียน

  อินทนิล


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนบ้านหนองแขม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: bannongkham.phi@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: น้ำเพชร เพ็ชรพิจิตร โทรศัพท์: 0900644096 อีเมล์: nampech.bnk@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]