โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์สถานศึกษา

     

              ภายในปี 2560 โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม    นำวิถีชีวิตพอเพียง คู่เคียงความเป็นไทย ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี สร้างเด็กดีมีธรรมาภิบาลเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056902224 อีเมล์: anubanbuengnaranghuaikaeo@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวรุ่งนภา พุ่มพฤกษ์ โทรศัพท์: 0992199276 อีเมล์: kloaw_smile@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]