โรงเรียนบ้านนาสวรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วัสัยทัศน์

                        โรงเรียนบ้านนาสวรรค์  จัดการศึกษาพัฒนานักเรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษา  นักเรียนมีความรู้  คู่คุณธรรม   มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์   สุขภาพดี   บุคลากรและชุมชนร่วมใจ  

    โรงเรียนร่มรื่น   สวยงาม   รักความเป็นไทย   ใจอาสา  รักษาสิ่งแวดล้อม
     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 13:24:16 น.

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โทรศัพท์: 056-700612 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายสมจิต ช่วยบุญ โทรศัพท์: 0869373827 อีเมล์: kaioob25@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]