โรงเรียนบ้านซับไม้แดง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

             1. นายวิรัตน์  แสนพันธ์             ประธานกรรมการ

     2. นายเฉลิม   นาคสะอาด            กรรมการ

  3. นายณรงค์  โคกสอน             กรรมการ

  4. นายแหวน  ลอยเมฆ             กรรมการ

  5. นางสายใจ    กล่ำสกุล          กรรมการ

  6. นายนเรศ  กลิ่นบุญมา           กรรมการ

  7. นายมิน  สุขอร่าม                  กรรมการ

  8. นายดำรงค์ศักดิ์  ชัยรัตน์        กรรมการ

                           9. ผอ.โรงเรียนบ้านซับไม้แดง        กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-01-21 11:37:20 น.

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โทรศัพท์: 0862108973 อีเมล์: ps092501@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อดิเรก น้อยบัว โทรศัพท์: 0892711279 อีเมล์: icep3y@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]