โรงเรียนบ้านดงหลง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนบ้านดงหลง

 

                   โรงเรียนบ้านดงหลง ตั้งอยู่หมู่ที่  8  ตำบลท้ายดง   อำเภอวังโป่ง   จังหวัดเพชรบูรณ์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1  ก่อสร้างโรงเรียนเมื่อปีพุทธศักราช   2503  โดยชาวบ้านร่วมมือกันสร้าง  ขนาด   3   ห้องเรียนกึ่งถาวรยกพื้นสูง   1   เมตร  ปีพุทธศักราช   2504   นายบุญช่วย    ดวงเสาร์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก  โรงเรียนบ้านดงหลงมีเนื้อที่ตาม  น.ส. 3 ก  เลขที่  345    จำนวน  10   ไร่  แต่ทางด้านทิศใต้ของพื้นที่ได้มีการขยายเขตของทางหลวงแผ่นดินสาย  1301   ตอนหนองขนาก – วังโป่ง  เนื้อที่ได้ลดลงเหลืออยู่เพียง   7  ไร่  1  งาน   25   ตารางวา  ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเลขที่  พช.  369  ที่ดินเลขที่  40  ระวางหมายเลข 5141  IV   แผ่นที่   150  ออกให้  ณ  วันที่  21  กุมภาพันธ์   2543  

วันที่   15  พฤษภาคม    2504    นายวัชระ   โพธิ์รัศมี   ศึกษาธิการอำเภอชนแดน  ได้มาเปิดโรงเรียน  มีนักเรียนจำนวน  65   คน  เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 4  เมื่อปีพุทธศักราช  2508   ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  จำนวน  130,000  บาท สร้างอาคารเรียนแบบ  ป. 1 ซ  จำนวน  3   ห้องเรียน   ปีพุทธศักราช   2522  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบ  ป. 1 ก  ขนาด  4  ห้องเรียน  ด้วยงบประมาณ  จำนวน  130,000  บาท   ปีพุทธศักราช   2528  ได้รับงบประมาณซ่อมแซม    อาคารเรียน  ป. 1 ซ  จำนวน  3   ห้องเรียน  เป็นผนังคอนกรีต  พื้นคอนกรีต  ด้วยงบประมาณ  26,000   บาท  ปีพุทธศักราช   2546   ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดงสร้างถนนคอนกรีตระยะทาง  180   เมตร    เมื่อวันที่   17   เมษายน  พ.ศ.   2548  เกิดลมพายุพัดอาคารเรียนแบบ  ป. 1 ซ  พังเสียหายทั้งหลัง  ทางโรงเรียนบ้านดงหลงได้ทำเรื่องขอรื้ออาคารเรียนทั้ง  2   หลัง   เนื่องจากทางบริษัท  อัคราไมนิ่ง  จำกัด  ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนอัครานุสรณ์ 1   ขนาด  10  ห้องเรียนให้กับโรงเรียนบ้านดงหลง  โดยทำการก่อสร้างตั้งแต่วันที่   20   มิถุนายน   2548   แล้วเสร็จมอบอาคารเรียนให้กับทางโรงเรียนในวันเสาร์ที่    14    มกราคม    4549

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านดงหลง  มีครู  4   คน  นักเรียน    30   คน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่  6   มีคณะกรรมการสถานศึกษาจำนวน   9    คน  อาคารเรียนจำนวน 1  หลัง จำนวน  10   ห้องเรียน  มีห้องน้ำห้องส้วมจำนวน   2   ที่   ถัง ฝ. 33   จำนวน   1   ชุด  ถังสี่เหลี่ยมจำนวน   1    ลูก  มีเขตบริการจำนวน   2   หมู่บ้าน  ได้แก่   หมู่ที่ 8   บ้านดงหลง    หมู่ที่10   บ้านหนองแสง  มีนายสุเทพ   จันทร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-02-09 14:18:16 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดงหลง

นางสาวสุกัญญา ชีพพานิช
นายบุญเลิศ ทองทรง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,451
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดงหลง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โทรศัพท์: 056-616701 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: เนตรนภา ทองเงิน โทรศัพท์: 0846217582 อีเมล์: nednapa20@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]