โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
ประวัติโรงเรียนวิทยานุกูลนารี

 

            โรงเรียนวิทยานุกูลนารี เดิมชื่อ “โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดเพชรบูรณ์” ผู้ประทานชื่อ คือ พระยาเทพานุรักษ์ สมุหเทศาภิบาลมลฑลเพชรบูรณ์

             ปี พ.ศ. 2458 เปิดทำการสอนในบริเวณทำเนียบ (จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ. 2552 ได้ถูกปรับปรุงเป็นลานเพชรปุระ) โดยความอุปการะของพระยาเทพานุรักษ์ สมุหเทศาภิบาล มลฑลเพชรบูรณ์ มีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่เศษ

             ปี พ.ศ. 2459 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลโทประยูร ภมรมนตรี) ได้เปลี่ยนชื่อ “โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ วิทยานุกูลนารี” ปัจจุบันใช้ตามระเบียบการเรียกชื่อโรงเรียนรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการว่า “โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จังหวัดเพชรบูรณ์”

             ปี พ.ศ. 2497 โรงเรียนได้ย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์

             ปี พ.ศ. 2500 โรงเรียนได้ย้ายมาอยู่ในที่ปัจจุบัน ในที่ดินประมาณ 27 ไร่ หน้าแขวงการทางเพชรบูรณ์ ในงบประมาณ ก.ค.ส.2 ล้านบาท สร้างอาคารเรียนแบบตึก 2 ชั้น 26 ห้องเรียน เป็นอาคารเรียนแบบตึกหลังแรกในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นางสาววิเชียร ชมภู เป็นอาจารย์ใหญ่

             พ.ศ. 2520 นายจักรกฤษณ์ นาคะรัตน์ รักษาการผู้อำนวยการ ได้ขอพื้นที่ราชพัสดุขยายเนื้อที่ไปทางบริเวณด้านหลังประมาณ 72 ไร่เศษ รวมเนื้อที่ปัจจุบัน 99 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-02 15:47:41 น.

นายอธิภัทร พรชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยานุกูลนารี
นางสาวชุลี ยุงทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยานุกูลนารี
นางประกายดาว หาดยาว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยานุกูลนารี
นายประสาร มูลเดช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยานุกูลนารี
นางจินตนา มูลสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยานุกูลนารี

นางพิศมัย ปรางศรี
นายอรรถวิทย์ พินิจนัย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,281
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 โทรศัพท์: 056-711454 อีเมล์: WKphetchabun@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุพรณ์ นวลเชย โทรศัพท์: 0918385472 อีเมล์: naulchey@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]