โรงเรียนวิทยานุกูลนารี


ประวัติโรงเรียนวิทยานุกูลนารี

 

            โรงเรียนวิทยานุกูลนารี เดิมชื่อ “โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดเพชรบูรณ์” ผู้ประทานชื่อ คือ พระยาเทพานุรักษ์ สมุหเทศาภิบาลมลฑลเพชรบูรณ์

             ปี พ.ศ. 2458 เปิดทำการสอนในบริเวณทำเนียบ (จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ. 2552 ได้ถูกปรับปรุงเป็นลานเพชรปุระ) โดยความอุปการะของพระยาเทพานุรักษ์ สมุหเทศาภิบาล มลฑลเพชรบูรณ์ มีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่เศษ

             ปี พ.ศ. 2459 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลโทประยูร ภมรมนตรี) ได้เปลี่ยนชื่อ “โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ วิทยานุกูลนารี” ปัจจุบันใช้ตามระเบียบการเรียกชื่อโรงเรียนรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการว่า “โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จังหวัดเพชรบูรณ์”

             ปี พ.ศ. 2497 โรงเรียนได้ย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์

             ปี พ.ศ. 2500 โรงเรียนได้ย้ายมาอยู่ในที่ปัจจุบัน ในที่ดินประมาณ 27 ไร่ หน้าแขวงการทางเพชรบูรณ์ ในงบประมาณ ก.ค.ส.2 ล้านบาท สร้างอาคารเรียนแบบตึก 2 ชั้น 26 ห้องเรียน เป็นอาคารเรียนแบบตึกหลังแรกในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นางสาววิเชียร ชมภู เป็นอาจารย์ใหญ่

             พ.ศ. 2520 นายจักรกฤษณ์ นาคะรัตน์ รักษาการผู้อำนวยการ ได้ขอพื้นที่ราชพัสดุขยายเนื้อที่ไปทางบริเวณด้านหลังประมาณ 72 ไร่เศษ รวมเนื้อที่ปัจจุบัน 99 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-07-14 14:58:07 น.

นายไพรัช ประจันเขตต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยานุกูลนารี
นางสุจินดา แก้วมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยานุกูลนารี
นางจินตนา มูลสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยานุกูลนารี
นางประกายดาว หาดยาว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยานุกูลนารี
นายประสาร มูลเดช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยานุกูลนารี

นายสมคิด เสาองค์
นางภาสจันทร์ ดวงภมร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวิทยานุกูลนารี โทรศัพท์: 056-711454 อีเมล์: WKphetchabun@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายจงจัด ดวงจันทร์ โทรศัพท์: 0821712172 อีเมล์: chongchad@chaiyo.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ