โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
ประวัติโรงเรียนวิทยานุกูลนารี

 

            โรงเรียนวิทยานุกูลนารี เดิมชื่อ “โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดเพชรบูรณ์” ผู้ประทานชื่อ คือ พระยาเทพานุรักษ์ สมุหเทศาภิบาลมลฑลเพชรบูรณ์

             ปี พ.ศ. 2458 เปิดทำการสอนในบริเวณทำเนียบ (จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ. 2552 ได้ถูกปรับปรุงเป็นลานเพชรปุระ) โดยความอุปการะของพระยาเทพานุรักษ์ สมุหเทศาภิบาล มลฑลเพชรบูรณ์ มีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่เศษ

             ปี พ.ศ. 2459 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลโทประยูร ภมรมนตรี) ได้เปลี่ยนชื่อ “โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ วิทยานุกูลนารี” ปัจจุบันใช้ตามระเบียบการเรียกชื่อโรงเรียนรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการว่า “โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จังหวัดเพชรบูรณ์”

             ปี พ.ศ. 2497 โรงเรียนได้ย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์

             ปี พ.ศ. 2500 โรงเรียนได้ย้ายมาอยู่ในที่ปัจจุบัน ในที่ดินประมาณ 27 ไร่ หน้าแขวงการทางเพชรบูรณ์ ในงบประมาณ ก.ค.ส.2 ล้านบาท สร้างอาคารเรียนแบบตึก 2 ชั้น 26 ห้องเรียน เป็นอาคารเรียนแบบตึกหลังแรกในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นางสาววิเชียร ชมภู เป็นอาจารย์ใหญ่

             พ.ศ. 2520 นายจักรกฤษณ์ นาคะรัตน์ รักษาการผู้อำนวยการ ได้ขอพื้นที่ราชพัสดุขยายเนื้อที่ไปทางบริเวณด้านหลังประมาณ 72 ไร่เศษ รวมเนื้อที่ปัจจุบัน 99 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-02 15:47:41 น.

นายอธิภัทร พรชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยานุกูลนารี
นางประกายดาว หาดยาว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยานุกูลนารี
นายประสาร มูลเดช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยานุกูลนารี
นางจินตนา มูลสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยานุกูลนารี

นางปาริชาติ ทิพย์พยัคฆ์กร
นางสาวอรวรีย์ สินยอด

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

170
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 โทรศัพท์: 056-711454 อีเมล์: WKphetchabun@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุพรณ์ นวลเชย โทรศัพท์: 0918385472 อีเมล์: naulchey@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]