โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน

  นักเรียนของโรงเรียนวัดน้ำพุทุกคน ต้องได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค อ่านออก เขียนได้

  มีทักษะการคิดคำนวณรู้จักเทคโนโลยี เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญของ

  เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่วิถีไทย ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต พร้อมเรียนรู้สู่อาเซียน

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-06-18 21:49:26 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประยงค์ ศรีสันเทียะ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวประไพทรัพย์ ผู้เจริญ

 • นางสาวบังอร วรรณฤกษ์งามสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,872
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 032735032 อีเมล์: wadnampu_school@ratchab
เว็บมาสเตอร์:: เสาวลักษณ์ สุขบรม โทรศัพท์: 0862188875 อีเมล์: saowaluk.suk@obecmail.org
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]