โรงเรียนจันทคามวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •  

  วิสัยทัศน์

  “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา นักเรียนมีส่วนร่วมจัดการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้เองได้ เป็นผู้มีคุณธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ยอมรับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีสุขภาพอนามัยที่ดี และยึดการดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา”

   

  เป้าหมายของโรงเรียน

  คือการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพแก่นักเรียนโดยให้โอกาสเท่าเทียมกันเพื่อให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมีทักษะความสามารถ ทักษะชีวิต มีคุณธรรม อนุรักษ์สิ่งสูงค่าท้องถิ่น สามารถดำรงตนอย่างมีความสุขตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชนและประเทศชาติ

   

  ปรัชญา             เรียนดี   มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  ล้ำเลิศกีฬา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:12:20 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,724
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนจันทคามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3272-0016 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เพ็ญศิริ รังสิมันต์ โทรศัพท์: 032720016 อีเมล์: r_phensiri@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]