โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

  วันที่ก่อตั้ง : วันที่ 17 พฤษภาคม 2500

  ชื่อเดิม  :  โรงเรียนจอมบึง (สอนระดับประถมศึกษาปีที่ 5-7)

                   โรงเรียนชุมชนจอมบึง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีสอนในระดับอนุบาลปีที่ ๑ ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖

  ชื่อปัจจุบัน  : โรงเรียนอนุบาลจอมบึง (สอนในระดับอนุบาลปีที่ ๑ ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖) โรงเรียนอนุบาลจอมบึง”   ได้รับการประกาศให้เป็นโรงเรียน สหวิทยาเขตอนุบาลประจำอำเภอ    

                      เมื่อวันที่ ๓  ธันวาคม  ๒๕๔๒  และได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น   “ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง”   วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒  ในการประชุมคณะกรรมการการประถมศึกษา                                       จังหวัดราบุรี ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๔๒    เมื่อวันที่  ๑๔  ธันวาคม    พ.ศ.  ๒๕๔๒ โดยอาศัยระเบียบข้อ  ๖  ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษา                               พ.ศ. ๒๕๔๒   และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๓๐


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:13:59 น.

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3226-1144 อีเมล์: anbjombung2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวเอราวัณ โพธิสารสกุล โทรศัพท์: 0822448967 อีเมล์: hello_1578@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]