โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.นายยงยุทธ  ลิ่มสกลเศรษฐ์                         ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ

  2.นางปิยวรรณ  ตระกูลโชคดี                          ผู้แทนผู้ปกครองกรรมการ

  3.นางสุรีรัตน์ เจริญศรี                                    ผู้แทนครูกรรมการ

  4.นางนุชจรีย์ โดรณ                                       ผู้แทนองค์กรชุมชนกรรมการ

  5.นางปราณี จักรเวช                                      ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรรมการ

  6.นายมงคล ศิริเอก                                        ผู้แทนศิษย์เก่ากรรมการ

  7.พระครูประโชติวิสุธรรม                                ผู้แทนพระภิกษุกรรมการ

  8.พระปลัดสุเทพ ยโสธโร                               ผู้แทนพระภิกษุกรรมการ

  9.นายอัมพร มากเพชร                                   ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ

  10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐานินี  แจ่มจันทร์          ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ

  11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทวี สวรรยาธิปัติ           ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ

  12. นายเกรียงศักดิ์ รับศิริ                               ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ

  13.นายสมาน พรหมน้อย                                ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ

  14. นายสมชาย แซ่ตั้น                                   ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ

  15.นางบรรเจิด อุ่นมณีรัตน์                              ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึงกรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:13:59 น.

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3226-1144 อีเมล์: anbjombung2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวเอราวัณ โพธิสารสกุล โทรศัพท์: 0822448967 อีเมล์: hello_1578@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]