โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์

              โรงเรียนอนุบาลจอมบึงเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาได้มาตรฐาน  ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย   มุ่งสู่อาเซียน  ภาคีเครือข่ายร่วมจัดการศึกษา     และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

    ปรัชญา

                สุขภาพดี  อยู่อย่างพอเพียง เลี้ยงชีพได้


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:13:59 น.

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3226-1144 อีเมล์: anbjombung2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวเอราวัณ โพธิสารสกุล โทรศัพท์: 0822448967 อีเมล์: hello_1578@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]