โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2

 

ประวัติโรงเรียนธรรมศาสตร์ – จุฬา 2

 

                โรงเรียนธรรมศาสตร์ – จุฬา 2 ตั้งอยู่ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

                โรงเรียนธรรมศาสตร์ – จุฬา 2 สร้างด้วยเงินของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สมทบทุนน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์  เป็นเงิน 50,000  (ห้าหมื่นบาท)  สมเด็จพระราชชนนีได้มอบเงินจำนวนนี้ให้ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 7  จังหวัดกาญจนบุรี  ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนทางผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดน  ได้มอบให้นายประกิจ  พิณเจริญ  นายอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีในขณะนั้น  เป็นผู้ดำเนินการ โดยมีคณะครู อาจารย์ และชาวบ้านร่วมกันก่อสร้าง สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์  2514

                “สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์  ทรงเสด็จมาทำพิธีเปิด  เมื่อวันที่ 5  กรกฎาคม  2514”

                เดิมโรงเรียนนี้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดน เขต 7 จังหวัดกาญจนบุรี  เปิดเรียนวันแรกเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2511 โดยมีพลฯ สมยศ  สมบูรณ์พร้อม เป็นผู้สอน ต่อมามี  พลฯ ชำนาญ  ช้างเขียว  เป็นครูใหญ่  และ พลฯ ยงยุทธ  เพ็งสุวรรณ  เป็นครูผู้สอน ต่อมามี จ.ส.ต. บุญธรรม  โอฬาลึก  มาเป็นครูใหญ่แทนคนเดิม

                ปี พ.ศ. 2517  ได้โอนจาก ตชด. มาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  มีนายเสน่ห์  โกสุม  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                ปี พ.ศ. 2530  นายษโรช  สมหวัง  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

                ปี พ.ศ. 2531  นายสมโภชน์  ศรีเมือง  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมศาสตร์ – จุฬา 2 

                ปี พ.ศ.2548 ( 18 พ.ย.48)  นายสิทธิชัย  ทุติยาภรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ  มารักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมศาสตร์ – จุฬา 2 

                ปี พ.ศ.2550  นายสมโภชน์  ศรีเมือง  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2               

                ปี  พศ 2555  นายเมธา  ทับทิมทอง  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2  ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2555 จนถึงปัจจุบัน

                ปัจจุบันโรงเรียนธรรมศาสตร์ – จุฬา 2 ตั้งอยู่ในที่ราชพัสดุ  แปลงหมายเลขทะเบียน รบ.339  มีเนื้อที่ 21 ไร่ 3 งาน  51 ตารางวา  ได้มาโดย  ประชาชนบริจาค  หนังสือสำคัญสำหรับที่ดินเลขที่ น.ส.ส. เลขที่ รบ.0044  ตั้งอยู่ตำบลป่าหวาย  อำเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี  มีอาคารเรียน 4 หลัง 18 ห้อง โรงอาหาร 1 หลัง อาคารเอนกประสงค์1หลัง ส้วม 2 หลัง บ้านพักครู 2 หลัง มีครู 15 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน นักการภารโรง 1 คน 

               

 

 

 

           
     

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-05-18 08:56:37 น.

นายศักดิ์ดา บุรีงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ธรรมศาสตร์ - จุฬา 2

นางสาวมนทิพย์ สิทธิไทย
นายทองดี สายบัว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,299
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0819420544 อีเมล์: s012@ratchaburi1.org
เว็บมาสเตอร์:: ธวัช เวชการ โทรศัพท์: 0926053599 อีเมล์: kruthawat@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]