โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •     โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
  
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  ตำบลหนองพันจันทร์  
  
  อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
  
  
       เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2517 โดยได้รับการบริจาคที่ดินจาก นายสนั่น สีบุปผา, นายบุญมี เมฆปั้น , นายแดง โสดา ,
  
  นายบุญ ศิริพิศ , และนายหล่ำ โพพูน  มีเนื้อที่ทั้งหมด 12 ไร่ 1 งาน 37 ตารางวา 
  
  
       เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อ  17  พฤษภาคม 2517 ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4  โดยมีนายทวี  สุดพวง 
  
  เป็นครูใหญ่  มีนักเรียนทั้งสิ้น 86 คน
  
  
       ปัจจุบันโรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา)  จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึง
  
  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน ชาย-หญิง จำนวนรวมทั้งสิ้น  133 คน  มีนางบุษบา ฤทธิสาร ดำรงตำแหน่ง
  
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:14:00 น.

โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3273-1677 อีเมล์: watchonglop032@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุนทรี อนันโท โทรศัพท์: 0967869418 อีเมล์: suntree.tiw@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]