โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

   

  1.  นายสมหมาย  ยกกลิ่น                                                   ประธานคณะกรรมการ

  2.  พระครูคันธสีลาภรณ์                                                       กรรมการ

  3.  นายชัยรัตน์  แซ่ลิ้ม                                                       กรรมการ

  4.  นายเดชา  ทัศนสุวรรณ                                                 กรรมการ

  5.  นายบุญรอด  เมฆปั้น                                                    กรรมการ

  6.  นายมนตรี  งามขำ                                                         กรรมการ

  7.  นายรังสรรค์  แจ้งธรรมมา                                              กรรมการ

  8.  นางพรนิภา  แจ่มจันทรา                                                กรรมการ

  9.  นางบุษบา  ฤทธิสาร                                                      กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:14:00 น.

โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3273-1677 อีเมล์: watchonglop032@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุนทรี อนันโท โทรศัพท์: 0967869418 อีเมล์: suntree.tiw@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]