โรงเรียนบ้านแก่งหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนบ้านแก่งหลวง

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

          โรงเรียนบ้านแก่งหลวง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองกาญจนบุรี เปิดทำการสอบเมื่อวันที่  ๑๕พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๔๘๓ที่ได้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านแก่งหลวง เนื่องจาก ในสมัยรัชกาลที่ ๕ได้เสด็จประพาสน้ำตกไทรโยค ได้ผ่านแก่ง ต้องเกณฑ์ชาวบ้านจำนวนมากให้ช่วยลำเลียงเรือขึ้นแก่งด้วยความลำบาก พระองค์จึงตั้งชื่อให้ว่า “แก่งหลวง” โดยสร้างอาคารเรียนแบบ ป. ๑มี ๓ห้องเรียน

                   ปี พ.ศ. ๒๔๙๖โรงเรียนเกิดอุทกภัย อาคารเรียนได้รับความเสียหายทั้งหลัง
ทางราชการจึงอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๒๐,๐๐๐บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ก ๓ห้องเรียน จำนวน ๑หลัง พร้อมกับย้ายไปสร้างใหม่ทางทิศตะวันออกของวัดแก่งหลวง เพราะเป็นที่สูง น้ำไม่ท่วม

                   ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ตลิ่งแม่น้ำพังรุกเข้ามาเรื่อยๆ ได้ติดต่อกับกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๑กรมการสัตว์ทหารบก ขอใช้ที่ดินทำการปลูกสร้างโรงเรียน ได้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ขนาด ๕ห้องเรียน

                   ปีการศึกษา ๒๕๑๒ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมอีก ๓ห้องเรียน โดยก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑เนื่องจากโรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗

                   ปี พ.ศ.๒๕๑๒ได้รับบริจาคจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๐๔ขนาด ๕ห้องเรียน และได้รับงบประมาณให้ก่อสร้างส้วม ๑หลัง

                   ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๐๑๗จำนวน ๘ห้องเรียน และรื้ออาคารเรียน ป.๑ (หลังที่ ๑) เนื่องจากชำรุดทรุดโทรมมาก  โดยนำเอาวัสดุไปก่อสร้างเป็นบ้านพักครู โดยได้รับงบประมาณค่ารื้อถอน และก่อสร้างใหม่จาก นายสมพร  อารีรัตน์ สมาชิกสภาจังหวัดในสมัยนั้น

                   ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช ๒๐๑/๒๖

                   ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ได้รับอนุมัติให้โรงเรียนเป็นตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่

                   ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับงบประมาณจากโรงเรียนดีประจำตำบล รุ่นที่ ๒ ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช ๑๐๒/๒๖   จำนวน ๓ ห้องเรียน

                   โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  โดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ๒ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๓  รวม ๑๑  ห้องเรียน จำนวนนักเรียน ๒๑๖ คน

                   ผู้บริหารโรงเรียน

                   ๑. นายหริ่ม      สุขประเสริฐ๑พฤษภาคม  ๒๔๘๓ – ๓๐สิงหาคม  ๒๔๘๘

                   ๒. นายซ้อน      พ่วงปาน          ๓๑สิงหาคม    ๒๔๘๘ – ๑พฤศจิกายน  ๒๔๘๘

                   ๓. นายนิยม      ยั่งยืนยง ๒พฤศจิกายน  ๒๔๘๘ – ๑พฤษภาคม  ๒๔๙๐

                   ๔. นายเสนอ     ประพันธ์๒พฤษภาคม  ๒๔๙๐ – ๑๖มิถุนายน  ๒๔๙๒

                   ๕. นายเพ็ญ      ภู่ทอง   ๑๗มิถุนายน  ๒๔๙๒ – ๓๑กรกฎาคม  ๒๕๒๓

                   ๖. นายอัศวิน     โกมลเมนะ๑สิงหาคม  ๒๕๒๓ – ๓๐กันยายน  ๒๕๔๖

                   ๗. นายสุวพงศ์  เรืองสิทธิชัย ๑๑พฤศจิกายน  ๒๕๔๖ - ปัจจุบัน                

              เครื่องหมายชี้ทิศ                     

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-05-18 14:51:43 น.

นายสุวพงศ์ เรืองสิทธิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแก่งหลวง

นางศิริลักษณ์ กันตา
นางสาวปัทมพรรณ ปรกแก้ว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,896
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแก่งหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 034-651172 อีเมล์: kangluang1@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวภัณฑิลา วรรณา โทรศัพท์: 0892130457 อีเมล์: backaie@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]