โรงเรียนบ้านกุยแหย่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3


ประวัติโรงเรียนบ้านกุยแหย่

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายมาโนช พฤฑฒิกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกุยแหย่
นางสาวรจนา วรรณะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกุยแหย่

นางปิยฉัตร ร่มโพธิ์ทอง
นางสาวชุติมนต์ กาญจนมณีรมย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

20
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกุยแหย่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โทรศัพท์: 034-540273 อีเมล์: bkyschool.ceo@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พาริส ไชยมงคล โทรศัพท์: 0852620685 อีเมล์: water10000@windowslive.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ