โรงเรียนวัดสนามแย้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน

          1.  เด็กหญิงณัฐชา  น้ำใจตรง                            ประธานนักเรียน

          2.  เด็กหญิงภัทรนันท์  แสงโสด                         รองประธาน

          3.  เด็กหญิงณัฐพร  น้ำใจตรง                             กรรมการ

          4.  เด็กหญิงชัญญานุช  อุ้ยปะโค                         กรรมการ

          5.  เด็กหญิงมนัสวี  หมื่นจอน                              กรรมการ

          6.  เด็กหญิงอัญชลี  อินทร์ณรงค์                         กรรมการ

          7.  เด็กหญิงพรพิมล  อ่อนน้อย                            กรรมการ

          8.  เด็กชายนาวิน  สุวัณท้าว                                กรรมการ

          9.  เด็กชายธานินทร์  หม่อมแดง                          กรรมการ

        10.  เด็กชายณรงค์ชัย  ใจซื่อ                                กรรมการ

        11.  เด็กชายกิตติพัฒน์  ใจตรง                              กรรมการ

        12.  เด็กหญิงศศิกาญจน์  โม้มาลา                         กรรมการและเลขานุการ  


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-15 12:09:23 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายบุญช่วย เสลาลักษณ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสุริยา คงมั่น

 • นายศิริชัย โพธิ์พันธ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,696
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดสนามแย้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 034-691175 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: หนึ่งฤทัย สอนใจ โทรศัพท์: 0854062263 อีเมล์: ืnoung1_noung@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]