โรงเรียนอนุบาลพนมทวน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) เดิมชื่อโรงเรียนวัดรางหวาย ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  

  พ.ศ. 2465 ดำรงอยู่ได้ด้วยงบประมาณของทางราชการ  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

  ในปีการศึกษา 2534 ได้รับอนุมัติจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ได้เปิดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา และในปี พ.ศ. 2542 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย)” สหวิทยาเขตมหามงคล


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 14:02:21 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพีระพล ปฎิทัศน์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจารึก วิหค
 • แนะนำบุคลากร

 • นางฉวีวรรณ ชื่นสงวน

 • นางสมคิด ครชาตรีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,828
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลพนมทวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: โสน พยาบาล โทรศัพท์: 0843198451 อีเมล์: snowpayaban2526@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]