โรงเรียนอนุบาลพนมทวน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  ภายในปี  2561  โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย)  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ 

  รองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  สู่ความสำเร็จด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   

  ปรัชญาโรงเรียน

  การศึกษา  คือ  การพัฒนาบุคคลให้เป็นคนดี  สามารถพึ่งตนเองได้

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 14:02:21 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพีระพล ปฎิทัศน์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจารึก วิหค
 • แนะนำบุคลากร

 • นางมยุรี กุ้ยอ่อน

 • นางสุนทรี ชินพัณณ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,922
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลพนมทวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: โสน พยาบาล โทรศัพท์: 0843198451 อีเมล์: snowpayaban2526@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]