โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ประวัติโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้

 

โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้   ตั้งอยู่ที่หมู่  6  ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 4  เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัย ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เนื้อที่  14 ไร่ 2 งาน เขตพื้นที่บริการ  หมู่ 6 บ้านสี่กั๊ก และหมู่  13  บ้านหนองจิกน้ำดำ  ตำบลทุ่งกระบ่ำ  อำเภอเลาขวัญ   จังหวัดกาญจนบุรี  ก่อตั้งเมื่อ    วันที่  19 พฤษภาคม พุทธศักราช  2524   ชาวบ้านสี่กั๊กนำโดยนายเสี่ยง  น้ำใจดี  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการปลูกป่าสวนป่าดอนแสลบ-เลาขวัญ โดยมีนายสุทธิกิจ  บุญญบุตร  เป็นหัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยนายบุญเลิศ  บัวผัน  และนายถาวร  ตุงคเศรณี  รองหัวหน้าโครงการปลูกป่าสวนป่าดอนแสลบ-เลาขวัญพร้อมด้วยชาวบ้านสี่กั๊กได้ร่วมมือกันสร้างอาคารแบบชั่วคราว  ซึ่งทางโครงการปลูกป่าสวนป่าดอนแสลบ-เลาขวัญ ได้รับมอบที่ดินซึ่งจัดให้ราษฎรทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยมีนายสว่าง – นางจำปี  สีหรั่ง  เป็นผู้มอบที่ดินให้เป็นจำนวน 14 ไร่ 2 งาน

หัวหน้าโครงการปลูกป่าสวนป่าดอนแสลบ-เลาขวัญ  ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านพร้อมด้วยลูกจ้างโครงการปลูกป่าสวนป่าดอนแสลบ-เลาขวัญ ได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียน แบบชั่วคราว มีขนาดกว้าง 8  เมตร ยาว  28  เมตร จำนวน  1  หลัง เป็นเงินประมาณ 35,000  บาท (สามหมื่นห้าพันบาท)

ครั้งแรกเปิดสอน  2  ห้องเรียน และ  2  ชั้นเรียน คือ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  มีนักเรียนชาย  15  คน นักเรียนหญิง 17  คน รวม  32   คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีนักเรียนชาย  4 คน นักเรียนหญิง 2  คน รวม  6  คน

มีครูมาปฏิบัติการสอน  2 คน

                1. นายถวัลย์  แจ้งโพธิ์  ครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ  รักษาการตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้

                2. นายณรงค์  กันโอภาส ครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนบ้านหมู่บ้านป่าไม้

                พ.ศ. 2525 ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช.601/26  ขนาด  4  ที่นั่ง  1  หลังเป็นเงิน 50,000  บาท

                พ.ศ. 2527   นายชนธิป  กุลดิลก หัวหน้าโครงการปลูกป่าสวนป่าดอนแสลบ-เลาขวัญ                 ร่วมกับป่าไม้เขต บ้านโป่ง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทย นำโดย ดร.อำนวย คอวนิช นายกสมาคม              พร้อมด้วยอาจารย์ และนิสิตคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียน แบบ ป 1ก ขนาด 4ห้องเรียนให้ 4 หลัง  โดยนิสิตคณะวนศาสตร์ รุ่นที่ 48,49,50  จำนวน 89   คนเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 14-28  ตุลาคม 2527   งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 300,000 บาท โดยได้รับบริจาคไม้ จากบริษัท กาญจนบุรีทำไม้ จำกัด

พ.ศ .2532 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบสปช.301/26 จำนวน 1 หลังงบประมาณ211,000 บาท

พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 102/26  ขนาด 4 ห้องเรียน 1 หลัง เป็นเงิน  866,000  บาท พร้อมสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ 30 พิเศษ 1 ชุด จำนวน 4 ถัง

                พ.ศ. 2540  ได้เข้าร่วมโครงการปฏิรูปการศึกษา ได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุงห้องเพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการทางภาษา เป็นเงิน 40,000 บาท ได้รับงบประมาณปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันโดยตีฝ้าอาคารเรียนแบบ ป 1ก พร้อมทาสี เป็นเงิน 98,400 บาท

                พ.ศ. 2541  คุณยายปุ่น ชาวหนองเพียร ได้บริจาคเงินสร้างห้องสมุด  1  หลัง มีขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร เป็นเงิน 55,000  บาท

                พ.ศ. 2543   คณะกรรมการประปาหมู่บ้านสี่กั๊กได้สร้างส้วมขนาด  1  ห้องน้ำ 3 ที่นั่ง ให้ 1 หลัง เป็นเงิน  25,000  บาท

                พ.ศ. 2545 ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช. 601/26  ขนาด 4 ที่นั่ง  ให้ 1 หลัง  

ปัจจุบันทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน  85   คน  มีครูที่ทำการสอนในโรงเรียน 5 คน  มีคนพีเลี้ยงเด็กพิการ 1 คน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-08 21:53:06 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
หมู่บ้านป่าไม้

นางสาวพิรดา สุขสมกิจ
นายอรรถพล เอกศิลป์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

931
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โทรศัพท์: 0860727545 อีเมล์: moobanpamaischool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อำคา ดวงจันทร์ โทรศัพท์: 0860200753 อีเมล์: krutae66@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]