โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
ประวัติโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี

 

        โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นตามพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใย และเล็งเห็นความสำคัญของ การจัดการศึกษาของเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลโดยเฉพาะเนื่องจากพระองค์ได้ทรงประสบปัญหานี้อยู่เนืองนิจ ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินตาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้ทรงโปรดมอบหมายให้ พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก ผช.ผบ.ทบ.รรก.มทภ 1 (ยศในขณะนั้น) ดำเนินการ และได้ทรงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อดำเนินการจัดสร้าง    ในการจัดสร้างได้รับเงินบริจาคจากบริษัทสุราทิพย์ศรีมหาบูรพา จำกัด เป็นเงิน 1,500,000 บาท ร่วมกับเงินบริจาคจังหวัดกาญจนบุรีอีก 1,360,000 บาท สร้างบน เนื้อที่42 ไร่โดยมีผู้บริจาค 3 ราย คือ นายอับ ร่มโพธิ์รี นายประยูร แซมสีม่วง และ นายจรูญ พากเพียร โดยมอบให้ ผบ.พตท.11 เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง เริ่มรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2526 โดยเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนทองผา- ภูมิวิทยา ต่อมาเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2527 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง “โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี” สังกัดกรมสามัญศึกษา รับนักเรียนแบบสหศึกษา

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-05-06 10:46:21 น.

นายศักดา ภุมรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ร่มเกล้า กาญจนบุรี
นายสุเชษฐ์ พันธุ์หวยพงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ร่มเกล้า กาญจนบุรี

นางนันทพร มุขวัฒน์
นายปัณณวิชญ์ ซาไข

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,072
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โทรศัพท์: 034-532080 อีเมล์: Romkloa_kan@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เสาวคนธ์ ชนะรัตน์ โทรศัพท์: 0848601986 อีเมล์: schanarut@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]