โรงเรียนประชามงคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
ประวัติโรงเรียนประชามงคล

 

โรงเรียนประชามงคล  โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  อำเภอหนองปรือ  

จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๘

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  

  ณ กลางหุบเขาป่าใหญ่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๒๐๐ กิโลเมตรเศษๆ

ตามเส้นทาง หนองปรือ – บ่อพลอย – กาญจนบุรี – นครปฐม – ตลิ่งชัน – กรุงเทพฯ

ประมาณ  ๒๒๔ กิโลเมตร หากตามเส้นทาง ด่านช้าง – หนองหญ้าไซ – สามชุก –

สุพรรณบุรี – บางบัวทอง – กรุงเทพฯ ประมาณ ๒๓๔ กิโลเมตร ใช้เวลาไม่เกิน   ๓  ชั่วโมง

สภาพทางราดยางตลอดเส้นทางถึงโรงเรียน โรงเรียนแห่งนี้เกิดขึ้นจาก

พระเทพสิทธิญาณรังสี (พระอาจารย์จันทร์ คเวสโก)    วัดป่าชัยรังสี จังหวัดสมุทรสาคร

ได้ปฏิบัติธรรมอยู่ธุดงค์บริเวณวัดถ้ำวังหิน   ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

พบว่าบริเวณดังกล่าวประมาณ ๒๐,๐๐๐ ไร่เศษ เป็นเขตป่าสงวนที่นายทุนบุกเข้ามาทำลายป่า

พระอาจารย์ท่านสงสารประชาชนและมองเห็นภัยวิบัติ ที่เกิดขึ้น    เนื่องจากบริเวณนี้เป็นแหล่ง

ต้นน้ำลำธารรอยต่อจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี จึงมีดำริที่จะพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว

และได้กราบบังคมทูล  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงทราบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

ให้เป็นโครงการในพระราชดำริ โดยพระราชทานชื่อว่า “โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

มีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนมีที่ทำกิน และพัฒนาพื้นที่ให้อุดมสมบูรณ์ ฟื้นฟู สภาพป่า โดยมี   พระราชดำริว่า

  “คนกับป่าจะต้องอยู่ด้วยกันได้”  และได้จัดพัฒนาความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานของประชาชน ได้แก่ บวร คือ บ้าน – วัด – โรงเรียน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นางอรณิชชา คชนา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประชามงคล
นางดุษฎี เนาวรัตน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ประชามงคล
นายสุรศักดิ์ เนาวรัตน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ประชามงคล

นายประเมิน โพธิ์หอม
นางสาวสุภัทรา ทับชม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,344
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนประชามงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โทรศัพท์: 0-34675057 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: รภีพร เมืองวงษ์ โทรศัพท์: 081-9439133 อีเมล์: kad_it@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]