โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย มีการจัดตั้งสภานักเรียน

  รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียน/ปฎิบัติหน้าที่ มีดังนี้

  1.เด็กหญิงประกายแก้ว   ป้อมฉิม           ประธานสภานักเรียน

  2.เด็กหญิงปนัดดา         จำปาเทศ         รองประธานสภานักเรียน

  3.เด็กหญิงกุหลาบ          งามยิ่ง           รองประธานสภานักเรียน

  4.เด็กหญิงพัชราภรณ์       ไทยประยูร      รองประธานสภานักเรียน

  5.เด็กหญิงสุนิสา            รังสีบุตร         เลขานุการ/เหรัญญิก

  6.เด็กหญิงธิดา              งามยิ่ง           ฝ่ายวิชาการ

  7.เด็กชายพลชาย           งามยิ่ง           สารวัตรนักเรียน

  8.เด็กหญิงพิชชาพร         ชุ่มใน            อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  9.เด็กหญิงเพ็ญศิริ           ป้อมคำ           ตัวแทนระดับชั้น

  10.เด็กชายณรงค์ฤทธิ์      ขุนณรงค์        สัมพันธ์ชุมชน

  11.เด็กหญิงดวงกมล        แผนสมบรูณ์     การปกครอง

  12.เด็กหญิงณัฐฐินันท์      ขุนณรงค์        ปฎิคม

  13.เด็กหญิงชุติมา            ป้อมคำ         ประชาสัมพันธ์

  14.เด็กชายจิรเมธ            ทีปะลา         แกนนำ

  15.เด็กหญิงสิริกัญญา       จำปาเทศ       แกนนำ

  16.เด็กหญิงพรชิตา          จำปาเทศ       แกนนำ

  17.เด็กหญิงชลธิชา          จำปาเทศ       แกนนำ

  18.เด็กหญิงกมลวรรณ        คำสุข          แกนนำ

  ครูผู้ดูแลสภานักเรียน  ครูดวงรัตน์  สว่างศรี และ ครูสุชาดา   เพิ่มพูลทรัพย์


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:00:42 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายบุญรอด พลเสน
 • แนะนำบุคลากร

 • นางนันตยา บุญยัง

 • นางสาวดวงดาว พูลสวัสดิ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,757
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: lawawungkwai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นิพนธ์ ลิ้มไพบูลย์ โทรศัพท์: 0801108860 อีเมล์: lawawungkwai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]