โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  2. โอกาสและสวัสดิการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

                        3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

                        4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

  5. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  6. พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

  7. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

  8. ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  9. พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-05-31 13:15:54 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายบุญรอด พลเสน
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาววนิดา จันสิงคำ

 • นางสาวรัชนก ครุฑสุวรรณ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,403
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: lawawungkwai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นิพนธ์ ลิ้มไพบูลย์ โทรศัพท์: 0801108860 อีเมล์: lawawungkwai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]